pakwerk1Verdedigingswerk

Dit is een leuk en spectaculair onderdeel. Pas als de hond goed gehoorzaam is kunt u als u dat wilt voor dit onderdeel gaan oefenen. Vaak denken mensen dat de hond door het pakwerk "vals" en "onbetrouwbaar" wordt. De honden onderscheiden de "schijnboef" duidelijk van echt. Bovendien moeten tijdens de verdedigingsdienst de hond zich uiterst beheerst gedragen. Grote eisen worden gesteld aan de handelbaarheid en discipline. Dergelijke honden zijn uitstekend in de hand van hun begeleiders en bewijzen dat zij belastbaar maar vooral ook gehoorzame, handelbare en bovenal betrouwbare honden zijn. Vandaar dat tijdens de verdedigingsdienst strakke eisen aan de gehoorzaamheid worden gesteld.

Koelbloedigheid en geestelijk evenwicht zijn twee belangrijke eigenschappen voor de Duitse Herdershond. Het pakwerk bestaat uit verdedigingsoefeningen en geen aanvalsoefeningen. Vandaar de naam van het programma IPO: verdedigingshond. Een goed africhter en V.D.H. -lid zal nooit zijn hond voor aanvallen africhten.

pakwerkProgramma

Wat moet hij de hond bij VH laten zien? Er staan een aantal verstekken (schuilhokken) opgesteld op een terrein dat qua afmetingen te vergelijken is met een voetbalveld. De hond moet via een vooraf bepaalde route in een snel tempo ieder verstek onderzoeken of hij daar een pakwerker aantreft. Zodra de hond de pakwerker ontdekt heeft moet hij dit tonen aan zijn geleider door te gaan b1affen. Aanraken noch bijten is hier toegestaan, de geleider gaat naar het verstek, de hond bewaakt inmiddels de pakwerker.

Geleider doorzoekt hel verstek op wapens enz. terwijl de hond de pakwerker nauwlettend in de gaten houdt. De pakwerker probeert toch te vluchten, maar de hond reageert zeer alert en tracht de pakwerker aan zijn plaats te kluisteren. Zodra de pakwerker de vlucht staakt moet de hond na het commando "los" deze dan ook direct los laten. Na net lossen onderneemt de pakwerker een aanval op de hond om deze te verjagen, maar ook dit zal hem niet lukken. Dan volgt een stukje rugtransport, waarmede de pakwerker wordt opgebracht onder het toezicht van zowel de hond als geleider. Ook hier tracht de pakwerker een overval in te zetten, nu niet op de hond maar op de geleider, de hond is zeer alert en zal zich voor zijn geleider inzetten totdat de pakwerker zich gewonnen geeft.

Dan volgt het zogenaamde afstand stellen. Op een afstand van ca 70 á 80 pas van de geleider en diens hond vandaan loopt de pakwerker in normale pas over het terrein. De geleider sommeert de pakwerker middels een aanroep om halt te houden. De pakwerker negeert dit bevel en valt de geleider met zijn hond frontaal aan. Hierna volgt door de pakwerker nog éénmaal een aanval op de hond. Na een laatste transport naar de keurmeester, krijgen de geleider en het publiek te horen welke kwalificatie en hoe veel punten de combinatie heeft verdiend De beoordeling v:an het pakwerk kan voor de fokselectie van gebruikshonden van betekenis zijn.

Honden vinden deze verdedigingsdienst erg leuk. Laat u zich daarom nooit verleiden door "betweters", maar luister naar uw instructeur. Alleen hij kan beoordelen wanneer uw hond rijp is voor het verdedigingswerk.

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com